Work
Zine
Pinhole
Digital
Photobook

Photo zine Seeing Vyšehrad
Author: Juli & Miro

Starting at the beginning of 2020 when pandemic affected lives of many, we could see how it also transformed Vyšehrad. We observed seasonal changes, action and stillness, millennial traces, ephemeral events, neighbours and passers-by. Analogue meets digital in a way its rich past meets the present. We hope the viewer would be encouraged to visit Vyšehrad and notice other beautiful and magical things Vyšehrad has to offer.


Od začátku roku 2020, kdy pandemie ovlivnila životy mnoha, jsme mohli vidět, jak proměnila i Vyšehrad. Pozorovali jsme sezónní změny, akci a klid, pomíjivé události, sousedy a kolemjdoucí. Analogová fotografie se potkává s digitální, jak se bohatá minulost Vyšehradu setkává se současností. Doufáme, že fotky diváka povzbudí k návštěvě místa a vnímání dalších krásných a kouzelných věcí, které Vyšehrad nabízí. \

Specification - zine big:
Format: 168×225 mm (cca A5)
Binding: thread
Number of pages: 48
Paper: Munken Lynx

Specification - zine small (b&w)
Format: 137×137 mm
Binding: thread
Number of pages: 20
Paper: Munken Lynx

Design: Laura Morovská
Print/Binding: Reformat studio
Price: 380-Kč / 15-Eur


Explore Vyšehrad’s captivating essence: Contact us and get your photo zine now!