Seeing Vyšehrad

Specifications

Design: Laura Morovská
Print/Binding: Reformat studio
Self-published 100 pcs (2023)
Price: 380-Kč / 15-Eur

Digital

  • Format: 168x225 mm (cca A5)
  • Binding: thread
  • Number of pages: 48
  • Paper: Munken Lynx

Pinhole

  • Format: 137x137 mm
  • Binding: thread
  • Number of pages: 20
  • Paper: Munken Lynx

Starting at the beginning of 2020 when pandemic affected lives of many, we could see how it also transformed Vyšehrad. We observed seasonal changes, action and stillness, millennial traces, ephemeral events, neighbours and passers-by. Analogue (pinhole) meets digital in a way its rich past meets the present. We hope the viewer would be encouraged to visit Vyšehrad and notice other beautiful and magical things Vyšehrad has to offer.


Od začátku roku 2020, kdy pandemie ovlivnila životy mnoha, jsme mohli vidět, jak proměnila i Vyšehrad. Pozorovali jsme sezónní změny, akci a klid, pomíjivé události, sousedy a kolemjdoucí. Analogová fotografie se potkává s digitální, jak se bohatá minulost Vyšehradu setkává se současností. Doufáme, že fotky diváka povzbudí k návštěvě místa a vnímání dalších krásných a kouzelných věcí, které Vyšehrad nabízí.

Order the book

Please fill the form below and we'll get back to you.